วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
หน้าแรก > ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคเทิง
วิทยาลัยเทคนิคเทิง Thoeng Technical College.
สังกัด สถานบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ที่อยู่
เลขที่ : 191 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160

วันเวลาทำงาน
วันจันทร์ - วันศุกร์ - 08.00 น. - 17.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - Closed

หมายเลขโทรศัพท์
Tell : 093-139-8190

Facebook